Waterloo Station

Cavern Club


Hieronder het verhaal hoe het allemaal begon:

P.J.S. “Cavern Club” 

En nu dan de P.J.S. “Cavern Club”. Ook hiervan eerst een beknopte schets van de historie.

De P.J.S. Cavern Club vierde op 12 april jl. haar eerste lustrum. De eerste avond werd vijf jaar geleden georganiseerd op 11 april 1964 in het zaaltje van het Hervormde Jeugdcentrum aan de van Heutszlaan. De initiatiefnemer, de heer G.K. Westerbeek (in het beging gesteund door Wika van Koten van de Hervormde kerk) had grote plannen.

Hij had zich ten doel gesteld een gelegenheid te scheppen waar kamerbewoners c.q. jonge Apeldoorners uit reformatische kring en boven de 20 jaar, elkaar in een ontspannen sfeer zouden kunnen ontmoeten en waar zij zich tevens cultureel konden vormen, d.m.v. dia-avonden, lezingen e.d. Hij dacht zelfs  aan een Mensa.

Er kwam steeds meer belangstelling voor de instuifavonden van de Protestantse Jongeren Sociëteit en weldra zocht men naar een geschikte ruimte. Die vond men in de grote souterrain van de Staringlaanschool. In oktober 1964 verhuisde de P.J.S. naar de kelder, in het begin een kale en vochtige behuizing. In het seizoen 1967/1968 werd de inrichting van de sociëteit belangrijk verbeterd. Verleden jaar nog heeft de P.J.S. naar een nog betere ruimte gezocht. Zij meenden deze gevonden te hebben in het leeggekomen gebouw van de Vlaswiek aan de Jachtlaan. Na wat geharrewar met de Jazzclub over het gebruik van deze ruimte zag de P.J.S. hier echter van af. Het bestuur heeft toen definitief besloten om de huidige behuizing zo goed mogelijk te verbeteren.

cavern3

De ruimte van de Cavern Club wordt op enkele avonden in de week gebruikt door jeugdclubs, uitgaande van de Hervormde Jeugdcommissie. Het bestuur vindt dit bijzonder bezwaarlijk, vooral omdat na afloop van de sociëteitavonden een gedeelte ontruimd moet worden: meubilair opstapelen, piano verslepen enz. Het bestuur wil graag “baas” in eigen huis zijn!

Sedert november 1968 is de kelder ook op vrijdag- en zondagavond geopend. Op deze avonden komen gemiddeld vijftien à twintig personen. Deze avonden hebben meer een sociëteitkarakter dan de zaterdagavonden, waar het dansen steeds meer centraal is komen te staan. Toch blijft het bestuur vasthouden aan het ideaal om de P.J.S. (sinds september 1968: P.J.S. “Cavern Club”) een echte sociëteit te laten zijn. Was in het begin de leeftijdgrens voor meisjes 19 jaar en voor jongens 20, sinds september jl. is de leeftijdgrens voor beiden 20 jaar.

Gemiddeld komen er op de zaterdagavonden ongeveer 120 bezoekers. In het kwartaal april t/m juni 1969 had de Cavern Club 94 leden. Het lidmaatschap bedraagt f 6,00 per kwartaal. De leden betalen op de avonden f 0,50 entree; niet-leden; f 2,00.

Het bestuur van de P.J.S. Cavern Club wordt bijgestaan door twee mentoren (oud-bestuursleden): de heren B. Konijnenberg en H. Vermeulen. Er wordt door het bestuur eisen gesteld t.a.v. de kleiding van de bezoekers. Een stropdas en een witte boord worden op prijs gesteld. Evenals in Soos’59 wordt er in de Cavern Club geen “alcohol” geschonken. De laatste tijd gaan er echter steeds meer stemmen op om hierin verandering te brengen.

De. P.J.S. “Cavern Club” is de enige van de drie jongerensociëteiten, die ook in de zomermaanden open blijft.

Bron: Archief Raad voor jeugd en jongeren – coda
______________________________________________________________________________________________________________ 

The Beatles – In my life – 1965

______________________________________________________________________________________________________________________

Deze club onderscheidde zich in 2 opzichten van de andere sociëteiten, ze hanteerden een leeftijdsgrens – vanaf 20 jaar – en de bands die er kwamen speelden altijd goede dansbare muziek. Daar kwamen de mensen voor. Groepen als Hush, the Foolish men en the Square Circle band waren er zeer populair.

Deze bands speelden toentertijd op bijna alle Apeldoornse podia. De foto’s zijn uit 1967, the Relaxers of Relax clan zijn op het Christelijk Lyceum ontstaan.

beatgroepen-2.jpg    
                                                  1964                                                                         19 3 64                           start PJS

De Cavern club was gehuisvest in de kelder van de Tesselschadelaan-school, met ingang aan de Staringlaan, je ging dan de keldertrap naar beneden, eenmaal binnen gelijk de bar, diverse zitjes, een mooie plek voor de band, enz. gezellig ingericht, met 80 mensen was het denk ik mooi vol. Vanaf ongeveer 1964 tot 1975 was dit een populaire uitgaansgelegenheid. Dit is een lange tijd. Het was dus een goede formule.

 opheffing cavern-club.jpg    
 15-12-1972       25-3-1969                  2-4-1969                                        juni 1967
________________________________________________________________________________________________________________

© 2024 Waterloo Station

Het aantal unieke bezoekers is 123484