Waterloo Station

AVRO/VARA landdagen


AVRO – Landdagen.

De AVRO-Landdagen werden gehouden op de bosweides van Berg en Bosch. Ook de Acaciahal en het Openluchttheater werden gebruikt. Het geheel speelt zich af in de meimaanden van de jaren 1957 tot 1964.

Hieronder een aantal artikelen die gaan over deze dagen in 1960.

12 mei 1960.
2 keer klikken.

12 mei – Tijdens ongeregeldheden bij de AVRO-landdag op Berg en Bosch is gisteren voor enkele tienduizenden guldens schade aangericht. Nozems hebben het podium gedeeltelijk vernield, de hekken rond de bosweide omgebogen, de stalen prullebakken uit de grond gerukt en weggeslingerd en vele jonge boompjes uit de grond gerukt om aan stokken te kunnen komen. Het optreden van The Blue Diamonds, een der hoogtepunten voor de zeer vele tieners onder de toeschouwers, moest worden afgebroken omdat de baldadigheid te groot werd.
__________________________________________________________________________________________________
_______froboes
NAC 12 mei 1961                                                                                  Weekend 26 juni 1961 – Vara Landdag
__________________________________________________________________________________________________________


12 mei 1961 – Utrechts Nieuwsblad.


Avro Landdag 1958 – Wie treden hier op?


Park Berg en Bos. AVRO-dag. Na afloop bij de tent
waar muziekoptredens werden gehouden. 1957.
CODA-archief. Met dank aan Hans van Middendorp.


Bleekersweg AVRO landdag trein stopte bij overgang Jachtlaan.
Foto beschikbaar gesteld door Jettie Struik-Schut. Jettie hartelijk dank.

Dick de Graaf van de Facebook pagina Apeldoorn-Orden schreef er nog
het volgende bij: Mooi met een noodperron tussen de overgang van de
Veenweg die toen het spoor nog kruiste achter de trein en de
overgang van de jachtlaan. Links dus een stukje Veenweg en rechts
de Johan Bosboomlaan, toen nog de Bleekersweg waarschijnlijk.

Dick ook bedankt.
______________________________________________________________________________________________________________

Anja Haasbeek uit Lelystad stuurde ons 2 foto’s met daarbij de volgende tekst.

De country band op de foto’s zijn de Greenhorns. Een amateurband uit Haarlem,  de foto’s zijn waarschijnlijk in 1958 genomen. Ze hebben op een aantal AVRO Landdagen opgetreden. De oprichter van de band was mijn oom zodoende had ik die foto’s. Samen met mijn vader ging ik ook ieder jaar naar deze Landdag. Zo heb ik heel wat artiesten gezien. Heb er goede herinneringen aan. Jammer dat er zo weinig beeldmateriaal is te vinden over deze landdagen. Eigenlijk zou de AVRO hier wat aan moeten doen.

Met vriendelijke groet,
Anja Haasbeek,
Lelystad

Anja bedankt voor deze foto’s en informatie.
De redactie.

_______________________________________________________________________________________________________________________________

AVRO-landdag kreeg ordeloos aspect door nozem-stampij.

De AVRO-landdag in Apeldoorn is op Hemelvaartdag ontsierd door onregelmatigheid tegen de orde tengevolge van het afgelasten van een programmaonderdeel. Een groot aantal “fans” van de Blue Diamonds en andere artiesten, die ook in Berg en Bos optraden, hebben van de landdag een pan gemaakt, die de organisatoren van de landdagen lang zal heugen. Laat in de avond was de politie, die gesteund werd door enkele militairen, de toestand pas geheel meester.

Bewustelozen en gewonden.

Opgeschoten jongelui en nozems waren in grote getale naar Apeldoorn gebromd, om hun teenagergoden Rex Gildo en The Blue Diamonds te horen en te bekijken.

Tijdens het eerste optreden van de beide gitaar spelende en zingende jongens was het voor insiders duidelijk, dat de opgewektheid waarmee de artiesten werden bejegend meer op baldadigheid dan op gemeende hartelijkheid berustte.

Bij het entree van The Blue Diamonds ’s morgens op het terrein was er volgens ooggetuigen al een ongeveer 8-jarig meisje uit Ede onder de voet gelopen. Zij zou met blessures naar huis gebracht zijn.

Bij genoemd optreden ’s middags was het rond het podium zo druk dat in het gedrang de kleding scheurde en mensen flauw vielen. Kinderen raakten de ouders kwijt en werden slachtoffertjes van de glamourzucht der ouderen. Het opdringen van de menigte die de hekken omverwierp was aanleiding tot een waarschuwing om achteruit te gaan. Politie te paard verscheen. De mededeling dat The Blue Diamonds niet zouden optreden als het publiek niet meewerkte wekte toen de woede van de opgeschoten jeugd.

Lege flessen scheerden over de menigte en de eerste gewonde was een soldaat uit Schaarsbergen, die een leeg flesje tegen het hoofd kreeg en geneeskundige hulp moest inroepen. Het merendeels jeugdige publiek liep de ouderen onder de voet, drong naar voren en ontglipte aan de ordemaatregelen. Enkele mensen werden bewusteloos tussen de dringende en wriemelende massa.

Tot een echte veldslag echter kwam het, toen de Blue Diamonds het lieten afweten en geëscorteerd in een bestelauto de aftocht bliezen naar Blokker, waar zij later zouden optreden.

Een deel van de jongeren koelde toen zijn woede op de overige artiesten met geschreeuw en gegooi met allerhande voorwerpen. Een meute nozems baande zich over de rustige dagjesmensen en spelende kinders een weg naar een danspodium. Het podium was vernield voordat men had kunnen ingrijpen. AVRO-vlaggen werden neergehaald en verbrand.

Toen maakte de politie er ernst van. Er ontstond een hevige kloppartij, waarbij verschillende gewonden vielen. De EHBO-post had het druk met kleine verwondingen van mensen die in kapotgetrapte flessen waren gevallen. De schade loopt volgens officieuze schattingen in de tienduizenden guldens. Daarbij is niet de schade gerekend, die ontstond toen een stel nozems, met de planken van het verwoeste podium als trofeeën zwaaiend, het natuurpark introk om daar nog een en ander te vernielen. Tot laat in de avond heeft de sterke arm moeten waken voor verdere onregelmatigheden.

In de huiskamer kon men tijdens de uitzendingen vermoeden, dat het op de landdag niet ging zoals het moest. Het ziekelijk enthousiasme voor de teenager-idolen nam dergelijke vormen aan, dat het de organisatoren van de traditionele landdag uit de hand liep.

Op de landdag waren in totaal niet zoveel mensen als in voorgaande jaren. Er waren ongeveer 40.000 bezoekers. Een groot aantal bekende artiesten en gezelschappen van de AVRO traden in het grote natuurpark op. Charles Trenet, die gecontracteerd was, liet op deze dag verstek gaan.

De AVRO-persdienst zei desgevraagd dat in de loop van vrijdag een officieel commentaar op de gebeurtenissen in Apeldoorn te verwachten was.
________________________________________________________________________________________________

© 2024 Waterloo Station

Het aantal unieke bezoekers is 124800