Waterloo Station

Key of Life


Bluesgroep uit Apeldoorn-Zuid, geinspireerd door John Mayall.

Harry Blom-drums, Henny de Heus, sologitaar en zang,
Karel Bosman-orgel, Gerrit Hulshof- basgitaar.
Karel Bosman werd op orgel opgevolgd door Jan Blom.


Vlnr Harry Blom, Karel Bosman, Gerrit Hulshof. Zittend Hennie de Heus.
______________________________________________________________________________

keyoflife1.jpg  januari 1969

Henny de Heus is later actief in Macintosh.

Een van de andere oud-leden Karel Bosman spoorden wij op via het onderstaande artikel:

Uit de Stentor van 16 0ktober 2003 door Arnold Zweers

TRAPORGELTJE
In zijn Apeldoornse tijd speelde Karel ook al in een bandje : Key of life. Hij rammelde blues en Rolling Stones op het per bakfiets getransporteerde traporgeltje waar zijn vader thuis Bach en gewijde kerkmuziek uit perste. Deze ‘cirkelzaag des geloofs’ had een kenmerkend jankerig geluid dat voor beide categorieën geschikt bleek te zijn. De door hem op de sociale academie opgerichte formatie Jakkes hield zich muzikaal bezig met wat in die tijd speelde: vredesliedjes en protesten tegen de neutronenbom. Bosman gaf Dylan zijn eigen Nederlandstalige invulling. Medio jaren tachtig gaf hij zijn baan als cultureel werker eraan omdat de werktijden de optredens met de band in de weg stonden. Karel Bosman werd fulltime zanger/muzikant.
Hij noemt zichzelf tot op de dag van heden ‘de bevlogene van toen.’ De oud-Apeldoorner heeft zijn denktrant, zijn levenswijze en daariut voortvloeiende teksten niet uit commerciëel gewin aangepast aan de sterk veranderde maatschappelijkeatmosfeer. ‘Ik ben moe van de Idols-cultuur’, becommentariseert hij die. Vandaar de titelsong op zijn cd ‘Arme dwazen’:
Van arme dwazen wil ik zingen
Van tobbers en van twijfelaars
Van vriendelijke zonderlingen
Van vagebonden en clochards

zie ook www.karelbosman.nl

karelbosman.jpg

© 2021 Waterloo Station

Het aantal unieke bezoekers is 103654